Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond

Tore och Märta Kurlberg visste av egen erfarenhet hur svårt det kunde vara för en konstnär att försörja sig på sitt konstnärsskap. De diskuterade därför ofta i slutet av Tores levnad hur de skulle kunna hjälpa yrkesverksamma konstnärer att få råd att koppla av från de dagliga penningbekymren och göra något som inspirerade i det fortsatta arbetet.

Resultatet blev en donation och en stiftelse, Tore och Märta Kurlbergs minnesfond. Stiftelsens uppgift är att förvalta donationen och att årligen dela ut ett eller flera stipendier till yrkesverksamma bildkonstnärer inom någon av följande kommuner: Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla. Syftet med stipendierna skall vara att ge konstnären möjlighet att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap.

Stipendierna utdelas omkring den 12 maj, Tore Kurlbergs födelsedag. De första åren (2000-2002) utdelades årligen två stipendier. Från och med 2003 utdelas emellertid endast ett stipendium, bestående av en månadslång vistelse i en lägenhet med tillhörande ateljé i Hotel Chevillion i Grez-sur-Loing i Frankrike, några mil söder om Paris, samt en penningsumma för att täcka res- och levnadsomkostnaderna. Grez-sur-Loing är en välkänd ort i konstnärskretsar. Carl Larsson, Karl Nordström, August Strindberg m.fl. har bott där en kortare eller längre tid.

Hittills har 50.000:- utdelats per år. Utdelat belopp kan emellertid komma att variera i framtiden beroende på tillgångarnas värdetillväxt.

Följande personer ingår i stiftelsens styrelse:

Pelle Stavfeldt

 

Ordförande

Anita Sindler Vice ordförande

Birgitta Lundh-Gitse

 

Sekreterare

Brittamaria Kvarnefors

 

Kassör

Gun Hellervik

 

Ledamot

Gösta Johansson

 

Ledamot

Ulf Sveningson

 

Ledamot

Sven-Inge Karlsson

 

Revisor

Lars Rutgersson

 

Revisor

E-post: info@kurlbergsminnesfond.se