Nyheter

Vänföreningens sista årsmöte

Välkomna till sista årsmötet i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner lördagen den 29 februari klockan 15.00 i Tjörns Sparbanks konferenslokal, Södra Hamnen 27, Skärhamn.

Årsmötet inleds med utdelning av Vänföreningens Stipendium 2020.  Efter utdelningen fortsätter mötet med en föreläsning av Birgitta Åhlund, konstpedagog vid Bohusläns Muséum, om konstnären Ragnar Ljungman, bördig från Tjörn och död i lungsot, endast 24 år gammal.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar. Då dessa är avslutade blir det utlottning av två Tore Kurlberg-målningar. Dessutom blir det ett närvarolotteri.

Årsmötet avslutas med att vänföreningen bjuder på kaffe och tårta.

Inbjudan och dagordning


200218


2020 års stipendiater utsedda 

Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs minnesfond bildades år 2000 efter en donation av Märta Kurlberg. Stiftelsens uppgift blev att förvalta donationen och årligen utdela ett eller flera stipendier till yrkesverksamma konstnärer inom kommunerna  Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla. Syftet med stipendierna var att ge konstnärerna möjlighet att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap.

Enligt donatorn skulle stipendierna delas ut så länge de donerade medlen räckte. Hittills har tjugofyra stipendier delats ut och därmed börjar medlen ta slut. Åren 2020 kommer därför att bli det sista året, då det finns utdelningsbara medel kvar. Detta år kommer två stipendiater att utses och stipendiet kommer att utgöras av 20 000 kronor per stipendiat. Stipendieutdelningen kommer att ske den 8 maj.

Vid styrelsemöte den 1 november beslöt stiftelsen att tilldela textilkonstnär Isabelle Hällsjö, Barrevik, Orust kommun, det ena och bildkonstnär Hanna Ivy Iveslätt, Stillingsön, Orust kommun det andra av 2020 års stipendier med följande motiveringar.

Isabelle Hällsjö:

Isabelle Hällsjö från Barrevik på Orust har sin utbildning från textillinjen på HDK i Göteborg och det textila har alltid funnits nära henne. Handens arbete och materialet har med tiden blivit allt viktigare och hon strävar i sitt arbete efter att skapa tredimensionell form och struktur. Hennes undersökningar inom detta område har med åren skapat en magisk sfär i allt hon gör. Tråden, tiden och uttrycket har förvandlats till ett tydligt konstnärligt val där mötet mellan kropp och rum bär upp hela arbetet.

Hanna Ivy Iveslätt:

Hanna Ivy Iveslätt bosatt på Stillingsön, Orust arbetar nästan enbart med blyerts i sina bilder. Utbildningen från Irland, Stockholm, HDK och Valand är mångsidig. Hon har blivit känd för sitt arbete med kvinnohistoria på Orust och arbetar intuitivt utforskande med bilder som växer fram långsamt, trevande och trampar upp tydliga riktlinjer i det förflutna och i samtiden. Hennes arbete berör mänskliga frågor, att vårda eller vårdas, överge eller överges och förhållanden ur hennes egen släkthistoria. Detta väver samman flera aspekter på en kvinnohistoria som blivit allt viktigare i vår tid.

Även Sällskapet Tore Kurlbergs vänner har beslutat att utdela ett stipendium 2020. Stipendiet är på 15 000 kronor. Kriteriet är att stipendiaten skall ha anknytning till någon av kommunerna Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla, men behöver inte vara mantalsskriven där. Detta innebär att man har ett något friare urvalskriterium än stiftelsen.

I anslutning till stiftelsens styrelsemöte den 1 november beslöt vänföreningen att tilldela 2020 års stipendium till Maria Mogren och Jens von Larcher, skapare av filmen om Tore Kurlberg, ”Tore, himlen & havet” med följande motivering.

Maria Mogren och Jens von Larcher har med sin dokumentärfilm ”Tore, himlen& havet” med stor känslighet skildrat ett annorlunda konstnärskap och inspirerats att berätta om Tore och Märtas livsval, kärlek ock drömmar.

V
i vill med stipendiet uppmuntra till fortsatt arbete inom sin konstart.

Stipendieutdelningen är planerad att ske i samband med vänföreningens årsmöte i februari.

191127


Tore och Märta Kurlbergs Minnesfonds stipendium 2019

Den 10 maj utdelades årets stipendier till Ida-Lovisa Rudolfsson, textilkonstnär från Svanesund på Orust och Johan Björkegren, tecknare från Uddevalla, vid en ceremoni på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. Prisutdelare var Pelle Stavfeldt och Gun Hellervik. Stipendiet utdelas årligen till en eller flera konstnärer mantalsskrivna i någon av kommunerna Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Värdet på årets stipendier uppgick till 25 000 kronor per stipendiat.

190819


Vänföreningens medlemslotteri 2020

Vid årsmötet 2020 i Sällskapet Tore Kullbergs vänner, kommer dessa Tore Kurlberg-målningar att lottas ut bland föreningens medlemmar. Den ena målningen är 74 gånger 38 cm och den andra 28 gånger 61 cm.

Vill Du bli medlem, kontakta Ulrika Wallin på telefon 0706-072594 eller per mail ulrika.stockevik@telia.com

190311


Årsmöte i vänföreningen

Välkomna till årsmöte i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner lördagen den 2 mars klockan 15.00 i Tjörns Sparbanks konferenslokal, Södra Hamnen 27, Skärhamn.

Årsmötet inleds med en föreläsning av Birgitta Åhlund, konstpedagog vid Bohusläns Muséum, om Johnssonhallen, en av museets permanenta utställningar. John Johnsson, 1861-1951, var född och uppvuxen i Bohuslän och blev en förmögen affärsman. Särskilt förtjust i holländskt 1600-talsmåleri, men också i svenska konstnärer som Hill, Josephsson, Zorn och Liljefors skapade han en av Sveriges förnämsta samlingar, som donerades till Uddevalla stad.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar. Då dessa är avslutade blir det utlottning av två Tore Kurlberg-målningar. Dessutom blir det ett närvarolotteri.

Årsmötet avslutas med att vänföreningen bjuder på kaffe och tårta.


Inbjudan och dagordning


190219


2019 års stipendiater utsedda  

Stiftelsen Tore och Märta Kurlbergs minnesfond bildades år 2000 efter en donation av Märta Kurlberg. Stiftelsens uppgift blev att förvalta donationen och årligen utdela ett eller flera stipendier till yrkesverksamma konstnärer inom kommunerna  Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla. Syftet med stipendierna var att ge konstnärerna möjlighet att fördjupa och utveckla sitt konstnärskap. Från början utdelades stipendierna i form av en penningsumma, men fr.o.m. 2003 utgjordes stipendierna av en månadslång vistelse i Grez-sur-Loing samt en penningsumma.

Enligt donatorn skulle stipendierna delas ut så länge de donerade medlen räckte. Hittills har tjugotvå stipendier delats ut och därmed börjar medlen ta slut. Åren 2019 och 2020 kommer därför att bli de sista åren, då det finns utdelningsbara medel kvar. Dessa två år kommer två stipendiater att utses per år och stipendiet kommer att utgöras av 25 000 kronor per stipendiat. Detta årets stipendium (stipendiaten utsågs i november 2017 och utdelades i maj 2018) var det sista, som förutom en penningsumma, utgjordes av en månads vistelse i juni 2018 i Grez-sur-Loing.

Vid styrelsemöte den 2 november beslöt stiftelsen att tilldela Ida Lovisa Rudolfsson, textilkonstnär från Svanesund, Orust kommun, det ena och Johan Björkegren, konstnär från Uddevalla det andra av 2019 års stipendier med följande motiveringar.

Ida Lovisa Rudolfsson:

Ida Lovisa Rudolfsson från Svanesund på östra Orust broderar och gör textilcollage med en nerv och medvetenhet som direkt påverkar betraktaren. Efter studier på HDK 2004-2010 har hon gjort sig känd som en djärv förnyare inom den textila konsten med många uppmärksammade utställningar. Hennes bilder växer fram långsamt och är som ouppklarade berättelser om människans tillvaro. I botten ligger insikten om människans ensamhet i vår bullrande och högljudda värld, så full av digitala meddelanden. Med lekfull humor och underfundighet frigör hon olika berättelser på ett märkligt och drabbande sätt och får dem att leva vidare genom bilden.

Johan Björkegren:

Johan Björkegren från Uddevalla arbetar både som fri konstnär och designer för olika uppdragsgivare. Han är utbildad vid Beckmans designskola och senast Valand i Göteborg 2015.  Hans bilder i blyerts av skog och natur bär på en djup kännedom om växtlighetens urkraft och magi. I ödsliga rum, landskap och övergivna miljöer finns alltid en dold rörelse, som ibland känns arkitektoniskt medveten i sina linjer och skapar en viss hemlighetsfull stämning i bilden. Här finns heller ingen mänsklig närvaro utan istället råder en märklig tystnad i de svart-vita bilderna och man väntar på att något ska hända i den laddade atmosfären.


Sällskapet Tore Kurlbergs vänner

Även Sällskapet Tore Kurlbergs vänner har beslutat att utdela ett stipendium, 2019 och 2020 till yrkesverksamma konstnärer. Detta har möjliggjorts av ackumulerade medlemsavgifter samt utfallet av de framgångsrika visningarna av filmen om Tore Kurlberg, ”Tore, himlen & havet” av Maria Mogren och Jens von Larcher, på Akvarellmuseet i Skärhamn.

Stipendiet är på 25 000 kronor. Kriteriet är att stipendiaten skall ha anknytning till någon av kommunerna Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla, men behöver inte vara mantalsskriven där. Detta innebär att man har ett något friare urvalskriterium än stiftelsen.

I anslutning till stiftelsens styrelsemöte den 2 november beslöt vänföreningen att tilldela konstnären Karin Elmlund, bosatt i Göteborg men uppvuxen i Bleket på Tjörn, 2019 år stipendium med följande motivering.

Karin Elmlund:

Karin Elmlund är född och uppvuxen i Bleket på Tjörn men är idag bosatt i Göteborg. Hon återvänder gärna till Bleket, havet och klipporna, som tidigt formade hennes bildvärld. Efter studier i måleri, textilkonst, film och foto är det idag med måleriet i olja och akryl som hon berättar om sin värld i mönster och färger. Ett abstrakt måleri som utstrålar en intensiv energi i starka, mättade färger. Karin Elmlund finner sin inspiration i naturen, musiken, resor och människomöten. Hon berättar att resor, för henne, kan vara såväl fysiska som själsliga.

Stipendieutdelningarna kommer att ske den 10 maj 2019.

181205 


Tore och Märta Kurlbergs Minnesfonds stipendium 2018

Den 4 maj utdelades årets stipendium till Anita Hagman, keramiker från Kareby i Kungälvs kommun, vid en ceremoni på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. Prisutdelare var Gun Hellervik och Anita Sinder. Stipendiet utdelas årligen till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike.180508


Vänföreningens medlemslotteri 2019

Vid årsmötet 2019 i Sällskapet Tore Kullbergs vänner, kommer denna Tore Kurlberg-målning att lottas ut bland föreningens medlemmar. Målningen är 41 cm bred och 55 cm hög. Den är målad 1996.

Vill Du bli medlem, kontakta Ulrika Wallin på telefon 0706-072594 eller per mail ulrika.stockevik@telia.com180226


Årsmöte i vänföreningen

Välkomna till årsmöte i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner lördagen den 24 februari klockan 15.00 i Tjörns Sparbanks konferenslokal, Södra Hamnen 27, Skärhamn.

Årsmötet inleds med en föreläsning av Birgitta Åhlund, konstpedagog vid Bohusläns Muséum, om Signe Barth, född Pettersson, konstnär och konstpedagog född 1895 i Uddevalla. Signe for till Paris, återkom till Stockholm 1936 och startade målarskola. På 1920-talet byggde Signes far ett sommarhus i Kyrkesund på Tjörn. Där fick Signe en ateljé som blev en kär plats under hela hennes liv.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar. Då dessa är avslutade blir dett utlottning av två Tore Kurlberg-målningar. Dessutom blir det ett närvarolotteri.

Årsmötet avslutas med att vänföreningen bjuder på kaffe och tårta.


Inbjudan och dagordning


Utlottningsmålningar:


180129


2018 års stipendiat utsedd

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 27 oktober att tilldela Anita Hagman, keramiker från Kareby, Kungälvs kommun 2018 års stipendium med följande motivering.

”Det är inte många keramiker i Sverige, som arbetar med den krävande och nyckfulla porslinsleran. En av de främsta på området i Västsverige är Anita Hagman från Kareby strax utanför Kungälv, där hon arbetar sedan många år tillbaka från den kombinerade bostaden/verkstaden. Med sin säkra teknik och sitt starka formspråk har hon  också under alla år lyckats förnya och bredda sitt uttryck till en allt renare och mer pregnant slutprodukt.

Som keramiker arbetar hon med stora fat, krukor, vaser, ljusstakar, klot och reliefer för privat och offentligt bruk. Hennes stora vida skålar är mästerverk inom drejkonsten och är praktiskt nästan omöjliga att framställa i det tunna godset, som känns kinesiskt genomskinligt och klangfullt. Det ligger mycket segt arbete och lång erfarenhet bakom dessa luftiga kärl, men Anita Hagman har ett enormt tålamod och gillar dessutom att arbeta med hårt motstånd.  Enkla, eleganta stiliserade motiv hämtas ur naturen såsom vass, gräs och växtlighet, där vinden drar förbi. Det finns en lätthet och en flyktig rörelse över hela hennes produktion, som verkar upphäva tyngdlagen och får godset att sväva i sina luftiga ljusa nyanser.”

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2018) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

171031


Dags att inkomma med material inför 2018 års stipendium

Den 27 oktober i år kommer styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond att sammanträda för att utse 2018 års stipendiat.

Är Du konstnär och intresserad av att erhålla stipendiet, är du välkommen att inkomma med en presentation av Ditt konstnärskap senast den 16 oktober. Har du skickat in en presentation tidigare, men önskar komplettera med nytt material, är du också välkommen att skicka in detta. Se vidare under rubrik "Ansökningar".

Alla är för övrigt välkomna att tipsa styrelsen om lämpliga stipendiater. Om Du har ett sådant tips, skicka det till styrelsens sekreterare:

Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond
c/o Birgitta Lundh Gitse
Boxviksvägen 17
474 96 NÖSUND

E-post:
info@kurlbergsminnesfond.se

170830


Tore och Märta Kurlbergs Minnesfonds stipendium 2017

Den 5 maj utdelades årets stipendium till Jan Jarlow, Uddevalla vid en ceremoni på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. Prisutdelare var Gun Hellervik och Anita Sinder. Stipendiet utdelas årligen till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike.170512


Inbjudan till utdelningen av 2017 års stipendium

Alla medlemmar i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner är välkomna att närvara vid utdelningen årets stipendium* till ett subventionerat pris på 100 kronor per person. I priset ingår landgång och måltidsdryck samt kaffe och tårta. Vissångaren Axel Falk underhåller.

Utdelningen sker traditionellt i så nära anslutning som möjligt till Tore Kurlbergs födelsedag den 12 maj.  I år sker utdelningen fredagen den 5 maj klockan 16.00 på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn.

Om du är intresserad, skicka din anmälan per mail till brittamaria.kvarnefors@gmail.com eller ring på telefon 0705-366618 senast tisdagen den 2 maj samt sätt in aktuellt belopp på bankgiro nr 563-6501. Glöm inte att ange ditt namn på betalningen.

* Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond delar årligen ut ett stipendium till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike. Årets stipendiat är Jan Jarlow från Uddevalla kommun.

Välkomna!

170407


Vänföreningens medlemslotteri 2018

Vid årsmötet 2018 i Sällskapet Tore Kullbergs vänner, kommer denna Tore Kurlberg-målning att lottas ut bland föreningens medlemmar. Målningen är 46 cm bred och 68 cm hög. Den är målad 1969.

Vill Du bli medlem, kontakta Ulrika Wallin på telefon 0706-072594 eller per mail ulrika.stockevik@telia.com170228


Årsmöte i vänföreningen

Välkomna till årsmöte i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner lördagen den 25 februari klockan 15.00 i Tjörns Sparbanks konferenslokal, Södra Hamnen 27, Skärhamn.

Årsmötet inleds med en föreläsning av Maria Carlgren, konstkonsulent på Kultur i Väst, ”Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse”.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar och efter det blir det utlottning av årets Tore Kurlberg-tavla (se nyhet 160330). Det blir också ett närvarolotteri.

Årsmötet avslutas med att vänföreningen bjuder på kaffe och tårta.


Inbjudan och dagordning

170207


2017 års stipendiat utsedd

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 28 oktober att tilldela Jan Jarlow, Uddevalla 2017 års stipendium med följande motivering.

"Jan Jarlow bosatt i Uddevalla  är en konstnär, som med stark integritet och en tillbakadragen framtoning alltid skapat bilder av hög kvalitet och konstnärlig mognad. Med stor säkerhet och insikt bygger han hemlighetsfulla bilder i många lager olja där olika formelement och strukturer skapar en visuell harmoni i ett laddat bildrum. Han tillför samtidigt oro och energi med små fria precisa delar som besitter en märklig dynamik och kan förändra eller styra upp hela målningen. I en myllrande mångfald borrar han sig ner i mörkret och olika jordlager men missar ändå aldrig ljuset.”

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2017) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

161102


Tore och Märta Kurlbergs Minnesfonds stipendium 2016

Den 13 maj utdelades årets stipendium till Greta Sandahl, Klädesholmen, Tjörns kommun vid en ceremoni på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. Prisutdelare var stiftelsen vice ordförande Anita Sindler. Stipendiet utdelas årligen till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike.160525


Tore, himlen & havet

En film av Maria Mogren & Jens von LarcherDen 16 augusti blir det premiär för filmen om Tore Kurlberg.

Tid: Klockan 19:00.

Plats: Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Filmbeskrivning

160503


Vänföreningens medlemslotteri 2017

Vid årsmötet 2017 i Sällskapet Tore Kullbergs vänner, kommer denna Tore Kurlberg-målning att lottas ut bland föreningens medlemmar.
Målningen är 46 cm bred och 61 cm hög. Den är målad 1986.
Vill Du bli medlem, kontakta Ulrika Wallin på telefon 0706-072594 eller per mail ulrika.stockevik@telia.com

160330


Årsmöte i vänföreningen

Välkomna till årsmöte i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner lördagen den 27 februari klockan 15.00 i sal 5 på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn.

Årsmötet inleds av Benita Nilsson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden på Tjörn sedan många år, som berättar om varför Tjörns kommun blev utsedd till ”Årets kulturkommun 2016”. Benita Nilsson är den person som ansvarade för att Nordiska akvarellmuseet hamnade i Skärhamn och är strategisk rådgivare för museet.

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar och efter det blir det utlottning av årets Tore Kurlberg-tavla (se nyhet 150323). Det blir också ett närvarolotteri.

Årsmötet avslutas med att vänföreningen bjuder på kaffe och tårta.

Inbjudan

Dagordning

160128


2016 års stipendiat utsedd

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 30 oktober att tilldela Greta Sandahl 2016 års stipendium med följande motivering.

”Konstnären Greta Sandahl har länge varit bosatt på Klädesholmen längst ut på Tjörn och under alla år blivit starkt påverkad av elementens nyckfullhet och det särpräglade ljuset ute i havsbandet. I ett långsamt och stillsamt sökande har hon arbetat med de omgivande atmosfäriska förhållandena och outtröttligt undersökt olika dagrar och ljusförändringar i en ständigt närvarande motivkrets. Hon använder färgen som ett uttryck för att berätta om ljuset och arbetar samtidigt med tempera och olja för att få ökad transparens och förstärkt ljusskimmer i sina bilder.  Det är viktigt att uppnå en struktur i ytan, som speglar underliggande lager. Idag har färgskalan mörknat och blivit tätare, mer intensiv med skrapade ytor i mörkrött, plommonlila och bladguld, som förstärker en laddad pastos luft. Tiden, slitet och processen kan lysa igenom och berätta om tankar och infall som styrt arbetet”.

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2016) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

151102


Dags att inkomma med material inför 2016 års stipendium

Den 30 oktober i år kommer styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond att sammanträda för att utse 2016 års stipendiat.

Är Du konstnär och intresserad av att erhålla stipendiet, är du välkommen att inkomma med en presentation av Ditt konstnärskap senast den 16 oktober. Har du skickat in en presentation tidigare, men önskar komplettera med nytt material, är du också välkommen att skicka in detta. Se vidare under rubrik "Ansökningar".

Alla är för övrigt välkomna att tipsa styrelsen om lämpliga stipendiater. Om Du har ett sådant tips, skicka det till styrelsens sekreterare:

Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond
c/o Birgitta Lundh Gitse
Boxviksvägen 17
474 96 NÖSUND

E-post: info@kurlbergsminnesfond.se 

150903


Utställning ”Tore Kurlberg och hans vänner” i Skärhamn

Lördagen den 8 augusti klockan 15-19 är det vernissage på en utställning med verk av Tore Kurlberg och många av hans konstnärsvänner. Utställningen är sedan öppen alla dagar klockan 15-19 t.o.m. fredagen den 21 augusti.

Onsdagen den 12 augusti klockan 18 berättar Pelle Stavfeldt om de representerade konstnärerna. Fri entré.

Välkommen!

Representerade Konstnärer:

Tore Ahnoff
Sune Alehammar
Kaja Bentzel
Nina Bondesson
John-Erik Bäckersten
Ulla Emitslöf Dejmo
Kurt Dejmo
Gunilla Elmlund
Inger Engblom
Sven Engblom
Per Falk
Karl-Axel Gadd
Edvard Goes
Ulla Hillberg
Lennart Håwi
Hans Lemel
Hubert Lärn
Ivar Lindekrantz
Maria Wallerius Lindekrantz
Bitte Morhagen
Anna-Lisa Olausson
Eva Ia Olsson
Barbro Reyman
Ronald Reyman
Bengt-Arne Runnerström

150803


Tore och Märta Kurlbergs Minnesfonds stipendium 2015

Den 8 maj utdelades årets stipendium till Rory Botha, Uddevalla kommun vid en ceremoni på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. Stipendiet utdelas årligen till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike.

150518


Inbjudan till utdelningen av 2015 års stipendium

Alla medlemmar i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner är välkomna att närvara vid utdelningen årets stipendium* till ett subventionerat pris på 100 kronor per person. I priset ingår landgång och måltidsdryck samt kaffe och tårta. Vissångaren Axel Falk underhåller.

Utdelningen sker traditionellt i så nära anslutning som möjligt till Tore Kurlbergs födelsedag den 12 maj.  I år sker utdelningen fredagen den 8 maj klockan 16.00 på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn.

Om du är intresserad, skicka din anmälan per mail till brittamaria.kvarnefors@gmail.com eller ring på telefon 0705-366618 senast den 4 maj samt sätt in aktuellt belopp på PlusGiro 87528-6. Glöm inte att ange namn på betalningen.

* Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond delar årligen ut ett stipendium till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike. Årets stipendiat är Rory Botha från Uddevalla kommun.

Välkommen!

150427


Vänföreningens medlemslotteri

Så här ser den tavla ut, som kommer att lottas ut vid nästa årsmöte i februari 2016 bland medlemmarna i Sällskapet Tore Kullbergs vänner.
Tavlan är 50 cm bred och 66 cm hög. Den är målad 1980.

150323


Årsmöte i vänföreningen

V
älkommen till årsmöte i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner lördagen den 28 februari klockan 15.00 i sal 5 på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn.

Årsmötet inleds med en intressant föreläsning av bildkonstnären JanOlof Bengtsson. Klicka på länken så får Du mer information om föredragshållaren:

http://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=2&aid=2450


Efter föreläsningen blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter utlottning av årets Tore Kurlberg-tavla (se nyhet 141126). Det blir också ett närvarolotteri.

Slutligen serveras det kaffe och tårta.

Kallelse

Dagordning


Lördagen den 18 april ordnar föreningen en konstresa till Gerlesborg. Läs mer i den bifogade inbjudan.

Inbjudan till konstresa

150209


Årets utlottningstavla i vänföreningens medlemslotteri

Alla medlemmar i Sällskapet Tore Kullbergs vänner har en unik förmån, nämligen att årligen få delta i utlottningen av en Tore Kurlberg-målning. Så här ser den tavla ut som lottas ut vid föreningens nästa årsmöte i februari 2015. Tavlan är 30 cm bred och 47 cm hög. Den är målad 1980.141126


2015 års stipendiat utsedd

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 31 oktober att tilldela Rory Botha  2015 års stipendium med följande motivering.

” Rory Botha, mångsidig konstnär med rötter i Sydafrika är sedan länge bosatt och verksam i Uddevalla som bildlärare och fritt skapande konstnär. Rory Botha arbetar i många olika tekniker med en helt egen bildvärld där livets dynamik och starka obändighet är drivkraften i hans konst. Han är en konstnär med stor energi och vitalitet och han blandar på ett lekfullt sätt minnen och intryck från både Sverige och sitt afrikanska ursprungsland men också från andra kulturer och lyckas skapa bilder med magiska ingredienser. Humor, öppenhet och naken livsglädje samsas ohämmat i bilder där man anar släktskap med den afrikanska stamkonstens kraftladdade expressiva uttryck. Hans sätt att arbeta med utgångspunkt från liv och livskraft  har under många år påverkat skolungdomars förhållningssätt till bild och bildskapande på ett positivt sätt. 

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2015) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

141104


Tore Kurlberg-utställning på Öckerö!

Lördagen den 27 september klockan 10-14 är det vernissage på en utställning med målningar av Tore Kurlberg i Konsthallen, Öckerö bibliotek, Sockenvägen 4, Öckerö. Utställningen är sedan öppen måndag till torsdag 10.00-19.00, fredag 10.00-16.00 och lördag 10.00-14.00 t.o.m. den 8 november.Tisdagen den 21 oktober 18.30 till 20.30 inkl. kaffepaus, berättar Pelle Stavfeldt, ordförande i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond, om Tore Kurlberg och hans konst, om svenskt konstnärsliv på 1880-talet och den svenska konstnärskolonin i den franska orten Grèz-sur-Loing.

Välkommen!

140922


Tore och Märta Kurlbergs Minnesfonds stipendium 2014

Den 9 maj utdelades årets stipendium till Rino Božajić, Kärna, Kungälvs kommun vid en ceremoni på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. Stipendiet utdelas årligen till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike.

140514


Årsmöte i vänföreningen

Välkommen till årsmöte i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner lördagen den 1 mars klockan 15.30 på Billströmska Folkhögskolan på
Tjörn i sal 5. Mötet inleds med en intressant föreläsning om den franske konstnären Paul Cézanne, en av Tore Kurlbergs förebilder,
av den mångkunnige Pelle Stavfeldt.

Efter föreläsningen blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter utlottning av årets Tore Kurlberg-tavla. Det blir också ett närvarolotteri.

Slutligen serveras det kaffe och till kaffet Billströmskas läckra tårta.


Utlottningstavla

Kallelse

Dagordning


Lördagen den 5 april ordnar föreningen en konstresa till Jönköping och Husqvarna. Läs mer i den bifogade inbjudan.

Inbjudan till konstresa

140211


2014 års stipendiat utsedd

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 1 november att tilldela Rino Božajić ,  2014 års stipendium med följande motivering:

Rino Božajić,  skulptör och målare från Kärna, Kungälv kom till Sverige som politisk flykting från Jugoslavien på 60-talet driven av en stark frihetslängtan. Alltsedan utbildningen vid Valands Konsthögskola har han i sin konst motarbetat de teknokratiska och destruktiva krafterna i samhället och istället försökt förmedla humanistiska ideal och det mänskliga hoppets filosofi.  Människor som övervinner svårigheter, betvingar naturlagarna och lyckas finna harmoni i tillvaron är ett återkommande motiv i bronsskulpturer av olika format. De uttalar alltid en stark livslust och en obändig fantasi, som fyller oss med en känsla av att allt är genomförbart. Tillsammans med kollegan Thord Tamming har han också byggt upp en välrenommerad bronsgjutningsverkstad i Vävra utanför Kungälv. Med världens tilltagande oro och stora flyktingströmmar har hans konst större aktualitet än någonsin.”

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2014) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

131106


Konstresa i höst

Lördagen den 19 oktober anordnar Sällskapet Tore Kurlbergs vänner en konstresa till Abecita-muséet Borås, där det visas fotokonst av Mats Alfredsson och Hasse Persson, och till Galleri Smedbyn i Husqvarna.

http://www.abecitakonst.se/
http://www.gallerismedbyn.se/


Läs mer om resan i den bifogade inbjudan.130916


Tore och Märta Kurlbergs Minnesfonds stipendium 2013

Den 26 april utdelades årets stipendium till Mattias Nilsson från Orust vid en ceremoni på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn. Stipendiet utdelas årligen till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike.Karl Nordström är upphovsman till målningen i bildens bakgrund.

130503


Inbjudan till utdelningen av 2013 års stipendium

Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond delar årligen ut ett stipendium till en konstnär mantalsskriven i någon av kommunerna: Tjörn, Orust, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv. Värdet på stipendiet är 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike. Årets stipendiat är Mattias Nilsson från Orust kommun.

Utdelningen sker traditionellt i så nära anslutning som möjligt till Tore Kurlbergs födelsedag den 12 maj.  I år sker utdelningen fredagen den 26 april klockan 16.00 på Billströmska Folkhögskolan på Tjörn.

Alla medlemmar i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner är välkomna att närvara vid utdelningen till ett subventionerat pris på 50 kronor per person. I priset ingår landgång och måltidsdryck samt kaffe och tårta. Vissångaren Axel Falk underhåller. Om du är intresserad, sätt in aktuellt belopp på PlusGiro 87528-6.

Välkommen!

130402


Tore Kurlberg på Orust

Lördagen den 6 april klockan 11-14  är det vernissage för en utställning med målningar av Tore Kurlberg i Kulturhuset Kajutan, Henån. Utställningen pågår t.o.m. 2 maj.

Öppettider:
Tisdagar 12-19, onsdagar 10-19, torsdagar 12-19, fredagar 10-16, lördagar 10-14, söndagar och måndagar stängt. Valborgsmässoafton 12-16 och 1:a maj stängt.

Onsdagen den 17 april klockan 19.00 kåserar Pelle Stavfeldt under rubriken ”I Tore och Märtas värld – två personer besjälade av konst”.

Välkommen!

130328


10-årsjubileum i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner

Den 23 februari högtidlighölls vänföreningens 10-årsjubileum i samband med föreningens årsmöte.

Vid varje årsmöte utlottas en målning av Tore Kurlberg bland medlemmarna, men med anledning av jubileet hade antal tavlor, som lottades ut, utökats. Förutom den sedvanliga målningen utlottades ytterligare fem målningar bland medlemmarna plus ytterligare en målning bland de närvarande vid årsmötet. Den ordinarie vinsttavlan hade skänkts av Märta Kurlberg medan övriga tavlor skänkts av stiftelsen Tore Kurlbergs efterlämnade konstskatt.

Ordinarie vinsttavla

Jubileumstavla 1

Jubileumstavla 2

Jubileumstavla 3

Jubileumstavla 4

Jubileumstavla 5

Närvarotavla

Är du medlem i vänföreningen i år har du chansen att vinna följande tavla vid årsmötet i februari 2014.

Utlottningstavla 2014

Är du medlem i vänföreningen är du också välkommen att delta vid utdelningen av årets stipendium i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond. Utdelningen kommer att ske på Billströmska folkhögskolan fredagen den 26 april. Vissångaren Axel Falk underhåller. Alla medlemmar kommer att få en skriftlig inbjudan.


130309


Sällskapet Tore Kurlbergs vänner firar 10 år

Lördagen den 23 februari klockan 14.00 håller vänföreningen extra festligt årsmöte på Billströmska folkskolan, sal 5.

Mötet inleds med en föreläsning av Bengt Sahlström från Sahlströmsgården utanför Torsby över temat
”Konstnärliga kontakter mellan Tjörn, Bohuslän och Utterbyn”.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar firar vi sedan 10-årsjubileet med kaffe och tårta samt med extra spännande lottdragningar i medlems- och närvarolotterierna med anledning av jubileet.

Välkommen!

130204


2013 års stipendiat utsedd

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 2 november att tilldela Mattias Nilsson, Orust,  2013 års stipendium med följande motivering:

” Mattias Nilsson från Allmag på Orust har under de senaste åren genomgått en stark och intressant utveckling. Med bilder i olja och blandteknik visar han ett lågmält och stillsamt måleri i flera lager, där det också kan bränna till med lysande färginslag och en driven, medveten penselföring. Han skapar en poetisk helhet med ett varsamt arkitektoniskt bygge, där fokus inte ligger på de olika formelementens inbördes balans och styrka utan på flödet och rörelsen, som framkallas av flera transparenta färglager. I botten ligger minnen av särskilda stämningar med ljus, luft och dofter från olika öppna landskap.”

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2013) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

121105


Konstresa i höst

Lördagen den 13 oktober anordnar Sällskapet Tore Kurlbergs vänner en konstresa till Dalsland och Värmland, närmare bestämt till Dalslands konstmuseum i Upperud och Rackstadmuseet strax utanför Arvika.

www.dalslandskonstmuseum.se

www.rackstadmuseet.se

Läs mer om resan i den bifogade inbjudan.120912


Dags att inkomma med material inför 2013 års stipendium

Den 2 november kommer styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond att sammanträda för att utse 2013 års stipendiat.

Är Du konstnär och intresserad av att erhålla stipendiet, är du välkommen att inkomma med en presentation av Ditt konstnärskap senast den 15 oktober . Har du skickat in en presentation tidigare, men önskar komplettera med nytt material, är du också välkommen att skicka in detta. Se vidare under rubrik "Ansökningar".

Alla är för övrigt välkomna att tipsa styrelsen om lämpliga stipendiater. Om Du har ett sådant tips, skicka det till styrelsens sekreterare:

Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond
c/o Birgitta Lundh Gitse
Boxviksvägen 17
474 96 NÖSUND

E-post:
info@kurlbergsminnesfond.se

120815


Märta Kurlberg

Märta Kurlberg, änka efter Tore Kurlberg och donator till Tore och Märta Kurlbergs minnesfond (stipendier) och Tore Kurlbergs efterlämnade konstskatt (målningar) avled i stillhet i sitt hem i Skärhamn den 13 juni. I september skulle hon ha fyllt 95 år.

Läs Pelle Stavfeldts minnesord.

120628


Vandring och picknick i Pilane

Sällskapet Tore Kurlbergs vänner arrangerar en konst- och historievandring bland skulpturerna i Pilane Kulturpark under ledning av Pelle Stavfeldt torsdagen den 26 juli klockan 16.00. Medtag fika.

Entré 80 kronor. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

120627


Vänföreningens medlemslotteri

Om du är medlem i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner deltar du varje år i utlottningen av en oljemålning av Tore Kurlberg vid föreningens  årsmöte i februari. Så här ser årets målning ut.

Medlemstavla

Vill du bli medlem och få chansen att vinna målningen? Klicka då på ”Vänföreningen” i menyn ovan och följ sedan instruktionerna längst ner på sidan.

120229


Vänföreningens arrangemang 2012

Torsdagen den 29 mars arrangerar Sällskapet Tore Kurlbergs vänner en konstresa till Göteborgs Konstmuseum för att se utställningarna "Edvard Munch: Porträtt" och "Surrounding Bacon & Warhol". Buss utgår från Rönnäng 15.30 med stopp i Skärhamn och Kållekärr på vägen till Göteborg. Kostnad 100:- för medlemmar och 200:- för övriga. Anmälan skall göras till Karl-Erik Brorsson per mail karl-erik.brorsson@telia.com eller per telefon 0304-670313 senast den 20 mars 2012.

I juli blir det picknick bland skulpturerna i Pilane och under hösten planeras en resa till Konstskolan i Gerlesborg. Mer information om dessa arrangemang kommer senare.

120221


Sällskapet Tore Kurlbergs vänner

Lördagen den 25 februari klockan 15.00 håller vänföreningen sitt tionde årsmöte i matsalen på Billströmska folkskolan. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer avgående ordföranden Claes-Göran Löfdahl att tala över ämnet "Sällskapet Tore Kurlbergs vänner - en rapsodisk tillbakablick på åren som gått". Mötet avslutas med kaffe och utlottning av en Tore Kurlberg-tavla bland föreningens medlemmar samt ett närvarolotteri.

Utlottningstavla

Välkommen!

120213


2012 års stipendiat utsedd

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 4 november att tilldela Lars Rylander, Ljungskile 2012 års stipendium med följande motivering:

"Lars Rylander från Ljungskile är en grafiker och målare  med en stark och spännande utveckling. I både koppargrafik och akryl har han arbetat med lager på lager för att bilda strukturer och sinnliga flöden. I botten ligger det arketypiska ansiktet ibland knappt skönjbart  och det  ständigt föränderliga landskapet. Varje bild är en del av en sekvens och berättar med stor lustfylldhet om värme, eld och energi ofta i en arkitektonisk konstruktion som ger både stadga och lekfullhet."

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2012) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

111107


Inbjudan till konstresa

Sällskapet Tore Kurlbergs vänner inbjuder till konstresa. Lördagen den 15 oktober går färden går till den fantastiska konsthallen i Hishult och till Teckningsmuseet i Laholm. Mer information finner Du i den bifogade "Inbjudan till konstresa".110912


Dags att inkomma med material inför 2012 års stipendium

Den 4 november kommer styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond att sammanträda för att utse 2012 års stipendiat.

Är Du konstnär och intresserad av att erhålla stipendiet, är du välkommen att inkomma med en presentation av Ditt konstnärskap senast den 17 oktober . Har du skickat in en presentation tidigare, men önskar komplettera med nytt material, är du också välkommen att skicka in detta. Se vidare under rubrik "Ansökningar".

Alla är för övrigt välkomna att tipsa styrelsen om lämpliga stipendiater. Om Du har ett sådant tips, skicka det till styrelsens ordförande: Pelle Stavfeldt, Kustroddarvägen 5, 471 51 KLÄDESHOLMEN eller per mail till pelle.stavfeldt@telia.com

110822


Medlemsförmåner i vänföreningen

Du vet väl att det i februari varje år, lottas ut en oljemålning av Tore Kurlberg bland medlemmarna i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner, i samband med vänföreningens årsmöte. För att se den tavla som kommer att lottas ut i februari 2012, klicka på filen.

Utlottningstavla

Vill du bli medlem och få chans att vinna tavlan? Klicka då på "Vänföreningen" i menylisten ovan och följ sedan instruktionerna längst ner på sidan.

Är du medlem i vänföreningen är du också välkommen att delta vid utdelningen av årets stipendium i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond. Utdelningen kommer att ske på Billströmska folkhögskolan fredagen den 6 maj. Vissångaren Axel Falk underhåller. Alla medlemmar kommer att få en skriftlig inbjudan.

110412


Årsmöte i vänföreningen

Lördagen den 26 februari klockan 15.00 är det dags för årsmöte i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner, denna gång i sal 5 på Billströmska folkhögskolan på Tjörn. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Pelle Stavfeldt att berätta om konsten på Billströmska. Mötet avslutas med kaffe och utlottning av årets Tore Kurlberg-tavla bland föreningens medlemmar. Det kommer också att finnas ett närvarolotteri.

Utlottningstavla

110210


2011 års stipendiat utsedd

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 5 november att tilldela Thord Tamming, Kungälv 2011 års stipendium med följande motivering:

"Thord Tamming från Kungälv är en skulptör med stor teknisk yrkesskicklighet och ett starkt konstnärligt språk i brons och sten. Hans gestaltningar av djur och människor i vila och arbete är fulla av harmoni och laddade med kroppslig energi. Med stor målmedvetenhet och kärlek till hantverket har han under många år spridit kunskap till regionens invånare om bronsgjutningens och cire-perdueteknikens komplicerade processer och medverkat till att skapa ett unikt gjuteri i Vävra utanför Kungälv. Han har dessutom alltid med hängivenhet och stort intresse arbetat för att både äldre och yngre konstnärskollegor ska få bättre arbetsvillkor med större uppmärksamhet och ekonomisk uppskattning."

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2011) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

101108


Konstresa

Onsdagen den 10 november arrangerar Sällskapet Tore Kurlbergs vänner en konstresa till Göteborgs Konstmuseum och den pågående utställningen av Ivan Ivarsson. Intendent Håkan Wettre, som sammanställt utställningen, guidar och berättar om en av de stora Göteborgskoloristerna.

Buss avgår från Hamnplan i Rönnäng klockan 16.00 och från hamnen i Skärhamn klockan 16.15. Efter den guidade turen blir det förtäring (paj med dryck) på Café Fond och sedan återresa till Tjörn ca 20.00.

Pris inklusive resa och förtäring 200:- per person. Anmälan till Agneta Björkman senast den 3 november per telefon 0304-67 09 22 eller per mail: agneta.bjorkman@hotmail.com.

101019


Dags att inkomma med material inför 2011 års stipendium

Den 5 november kommer styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond att sammanträda för att utse 2011 års stipendiat.

Är Du konstnär och intresserad av att erhålla stipendiet, är du välkommen att inkomma med en presentation av Ditt konstnärskap senast den 18 oktober . Har du skickat in en presentation tidigare, men önskar komplettera med nytt material, är du också välkommen att skicka in detta. Se vidare under rubrik "Ansökningar".

Alla är för övrigt välkomna att tipsa styrelsen om lämpliga stipendiater. Om Du har ett sådant tips, skicka det till styrelsens ordförande: Pelle Stavfeldt, Kustroddarvägen 5, 471 51 KLÄDESHOLMEN eller per mail till pelle.stavfeldt@telia.com

100906


Målning att vinna

Även i år kommer en oljemålning av Tore Kurlberg att lottas ut bland medlemmarna i Sällskapet Tore Kurlbergs vänner. Dragningen sker vid föreningens årsmöte i februari 2011.

Utlottningstavla

Vill du bli medlem och få chans att vinna tavlan? Klicka då på "Vänföreningen" i menylisten ovan och följ sedan instruktionerna längst ner på sidan.

100621


2010 års stipendium överlämnat

Fredagen den 7 maj överlämnades årets stipendium i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond på 50 000:- inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike, till Ulrika Wallin, keramiker från Tjörn.

Överlämnandet skedde vid en ceremoni i Hotel Bergabo i Rönnäng. Vissångaren Axel Falk underhöll och talet till stipendiaten hölls av Håkan Wettre.

100508


Förnyelse i minnesfondens styrelse

Vid ett styrelsemöte i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond i anslutning till stipendieutdelningen, utsågs två nya styrelseledamöter: Gun Hellervik och Ulf Sveningson, båda välkända västsvenska kulturpersonligheter. De ersätter Marie Falksten och Håkan Wettre, som bett att få bli entledigade.

100508


Konstvandring och höstutflykt

Sällskapet Tore Kurlbergs vänner kommer även i år att arrangera intressanta aktiviteter för alla konstintresserade. Den 29 juli blir det en konst- och litteraturvandring i Per Lagerkvists omgivningar under ledning av Eva Bertilsson Styvén och den 16 oktober blir det en konstresa till Göteborg och Borås.

Mer information kommer efter hand.

100504


Årsmöte i vänföreningen

Lördagen den 27 februari har Sällskapet Tore Kurlbergs vänner årsmöte på Göteborgs Konstmuseum.

Buss avgår från Rönnängs brygga klockan 11.30 med stopp vid hamnmonumentet i Skärhamn klockan 11.40. Mötet inleds med en måltid i museets bistro, varefter följer en guidad tur under sakkunnig ledning av intendent Håkan Wettre. Efter visningen följer sedvanliga årsmötesförhandlingar, som avslutas med utlottning av en Tore Kurlberg-tavla bland sällskapets medlemmar. Bussen återvänder till Tjörn ca 16.00.

Medlemmar betalar 100 kr för resa, förtäring och inträde på museet (årskort). Icke medlemmar betalar 200 kr, vilket även inkluderar ett års medlemskap i föreningen och chans att vinna Tore Kurlberg-tavlan.

Anmäl deltagande till Karl-Erik Brorsson på telefon 0304-670313 eller per e-post karl-erik.brorsson@telia.com senast den 24 februari.

Utlottningstavla 2010

100208


Ulrika Wallin 2010 års stipendiat

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 30 oktober att tilldela Ulrika Wallin, Tjörn, 2010 års stipendium med följande motivering: "Ulrika Wallin är keramiker och skulptör. Hennes grund är leran och denna urmateria ger hon geometriska former med dunkelt skimrande ytor. Landskapet och husen i Grez-sur-Loing skulle säkerligen kunna vara inspirerande för hennes framtida skapande".

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2010) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

091113


Dags att inkomma med material inför 2010 års stipendium

Den 30 oktober kommer styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond att sammanträda för att utse 2010 års stipendiat.

Är Du konstnär och intresserad av att erhålla stipendiet, är du välkommen att inkomma med en presentation av Ditt konstnärskap senast den 8 oktober . Har du skickat in en presentation tidigare, men önskar komplettera med nytt material, är du också välkommen att skicka in detta. Se vidare under rubrik "Ansökningar".

Alla är för övrigt välkomna att tipsa styrelsen om lämpliga stipendiater. Om Du har ett sådant tips, skicka det till styrelsens ordförande: Pelle Stavfeldt, Kustroddarvägen 5, 471 51 KLÄDESHOLMEN eller per mail till pelle.stavfeldt@telia.com

090905


Målning av Tore Kurlberg att vinna

Om Du är medlem i Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner, har Du varje år chansen att vinna en Tore Kurlberg-målning i föreningens medlemslotteri. Utlottningen sker vid föreningens årsmöte, som hålls i februari varje år.

Vid nästa årsmöte i februari 2010 kommer denna målning att tillfalla en av föreningens medlemmar.

Utlottningstavla 2010

Önskar Du bli medlem och vara med i nästa utlottning, sker det enklast genom att Du betalar in medlemsavgiften (100 kr) till plusgirokonto 1202470-9 (glöm inte att ange namn och adress). Du kan också anmäla Dig per brev till Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner, c/o Claes-Göran Löfdahl, Dalenvägen 17, 471 41 RÖNNÄNG eller per telefon till 0304-672478 eller 0705-671206

090827


Årsmöte i vänföreningen

Lördagen den 28 februari har Sällskapet Tore Kurlbergs vänner årsmöte på Göteborgs Konstmuseum. Mötet inleds med en visning av Göteborgskoloristerna under sakkunnig ledning av Håkan Wettre. Efter visningen blir det en bit mat i museets kafeteria och därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Mötet avslutas med utlottning av en Tore Kurlberg-tavla bland sällskapets medlemmar.

Buss avgår från Rönnängs brygga klockan 11.15 med stopp vid hamnmonumentet i Skärhamn klockan 11.30, Kållekärr Statoil klockan 11.45 och pendelparkeringen i Myggenäs klockan 11.55. Visningen på museet börjar klockan 13.00.

Anmäl deltagande till Karl-Erik Brorsson på telefon 0304-670313 eller per e-post karl-erik.brorsson@telia.com senast den 14 februari. Kostnad 150:- inklusive bussresa, guidad tur och mat.

Utlottningstavla 2009

090202


Tore Kurlberg-utställning i Göteborg!

Lördagen den 31 januari klockan 12 - 16 är det vernissage på en utställning med målningar av Tore Kurlberg hos galleri Olsson & Uddenberg, Chalmersgatan 15, 411 35 GÖTEBORG. Håkan Wettre, Göteborgs Konstmuseum, invigningstalartalar. Utställningen är sedan öppen tisdag till torsdag klockan 12 - 18 och fredag till söndag klockan 12 -15 fram t.o.m. de 22 februari.

I samband med utställningen presenteras den nyutkomna boken om Tore Kurlberg "Utsikt från ett fönster" och den 5 februari klockan 18.30 håller Pelle Stavfeldt ett föredrag om konstnären.

Välkommen!

090126


Bokrelease med Tore Kurlbergs vänner

Alla intresserade, såväl medlemmar som icke medlemmar, hälsas hjärtligt välkomna till introduktion av boken om Tore Kurlberg, tisdagen den 16 december klockan 19.00 i Tjörns Kommunhus, Skärhamn. Hans Thorsson, som utformat bokens layout, och Ann Westermark, som svarat för textmaterialet, berättar om arbetet med boken och visar bilder. Det kommer att finnas möjlighet att köpa boken till introduktionspris. Inträde 50:- inkl. kaffe och bulle. Närvarolotteri.

081201


Thore Löfberg 2009 års stipendiat

Styrelsen för Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 7 november att tilldela Thore Löfberg, Ljungskile, 2009 års stipendium med följande motivering: "Thore Löfberg är målare, grafiker och skulptör. Hans motivvärld omfattar abstrakta figurationer, människor och ansikten, fångade med en känslig linje. Hans konstnärliga anslag har en raffinerad elegans. För att sammanfatta med ett i konstvärlden nästan förbjudet ord: Det är vackert."

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2009) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

081110


Höstutflykten flyttad

Höstutflykten lördagen den 25 oktober är flyttad till lördagen den 28 februari 2009.

080930


Boken om Tore Kurlberg snart klar

Lördagen den 22 november klockan 15.00 blir det premiär på boken om Tore Kurlberg i Skärhamns Församlingshem. Hans Thorsson, som svarat för bokens layout, och Ann Westermark, som svarat för textinnehållet, kommer att berätta om sitt arbete med boken.

Sällskapet Tore Kurlbergs vänner står för arrangemanget, men alla är välkomna, såväl medlemmar som icke medlemmar.

Inträde 50 kronor, vilket inkluderar kaffe och bulle. Det kommer även att finnas ett närvarolotteri.

080828


Höstutflykt till Göteborgs Konstmuseum

Lördagen den 25 oktober ordnar Sällskapet Tore Kurlbergs vänner en höstutflykt till Göteborgs Konstmuseum. Där kommer Håkan Wettre att guida bland museets samlingar av konst av Tore Kurlberg och hans samtida konstnärskollegor.

Avfärden sker från Skärhamn klockan 11.30 och visningen börjar cirka 13.00. Efter visningen går vi ut och äter en bit och sedan är det är dags för hemfärd igen.

En avgift, för att täcka kostnaderna för  transport och guidning, kommer att tas ut. Mer information om detta kommer senare.

Är Du intresserad att följa med, är Du välkommen att kontakta Karl-Erik Brorsson på telefon 0304-670313.

080813


Årsmöte i Tore Kurlberg-sällskapet

Lördagen den 23 februari höll "Sällskapet Tore Kurlbergs vänner" årsmöte i Skärhamns församlingshem.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar berättade 2007 års stipendiat Nen Arnell om sin vistelse i Grez-sur-Loing i juni 2007, vilket ingick som en del i stipendiet. Hon visade bilder från dagens Grez och gjorde intressanta jämförelser med bl.a. Carl Larssons bilder från staden.

Vid mötet utlottades även en oljemålning av Tore Kurlberg, som skänkts av Märta Kurlberg, bland de som löst medlemsavgift för 2008. Målningen finns avbildad i medlemsblad nr 6.

Ladda hem medlemsblad nr 6.Även till nästa årsmöte 2009 har Märta Kurlberg skänkt en målning för utlottning bland medlemmarna. Klicka på länken nedan så kan du se en bild av målningen.

Utlottningstavala 2009.

080224


Lillemor Peterson 2008 års stipendiat

Styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 9 november 2007 att tilldela Lillemor Peterson, Ödsmål, 2008 års Tore Kurlberg-stipendium med följande motivering: "Hon har utvecklat tegelstenens konstnärliga möjligheter i monumentala verk som erinrar såväl om antikens akvedukter som 1800-talets industribyggnader. Med kraft och kompromisslöshet har hon dessutom engagerat sig i nya projekt."

Stipendiet består av en månads vistelse (juni 2008) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.


071112


Dags att inkomma med material inför 2008 års stipendium

Den 9 november kommer styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond att sammanträda för att utse 2008 års stipendiat.

Är Du konstnär och intresserad av att erhålla stipendiet, är du välkommen att inkomma med en presentation av Ditt konstnärskap senast den 15 oktober . Har du skickat in en presentation tidigare, men önskar komplettera med nytt material, är du också välkommen att skicka in detta. Se vidare under rubrik "Ansökningar".

Alla är för övrigt välkomna att tipsa styrelsen om lämpliga stipendiater. Om Du har ett sådant tips, skicka det till styrelsens sekreterare Birgitta Lundh-Gitse, Boxviksvägen 17, 474 96 NÖSUND eller per mail till birgitta.lundh-gitse@stenungsund.se.


070821


Anita Sindler ny vice ordförande i minnesfonden

Vid ett styrelsemöte i anslutning till årets stipendieutdelning utsågs Anita Sindler till ny styrelseledamot och vice ordförande i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond. Hon efterträder Fritz Kåremar, som bett att få bli entledigad av åldersskäl.

Anita Sindler, som är en erfaren kulturarbetare, har bl.a. varit kultur- och bibliotekschef på Tjörn och chef för Göteborgs Stadsbibliotek.

070504


Årets stipendium utdelat

Fredagen den 4 maj överlämnades årets stipendium i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond på 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike till pristagaren Nen Arnell, väverska från Tjörn.

Överlämnandet skedde vid en ceremoni i Skärhamns Församlingshem. Vissångaren Axel Falk underhöll och minnesfondens ordförande, Pelle Stavfeldt, berättade om minnesfondens planer för de närmaste åren, vilka inkluderar utgivandet av en bok om Tore Kurlberg och ett antal utställningar.

070504


Årsmöte i Tore Kurlberg-sällskapet

Lördagen den 24 februari klockan 15.00 håller "Sällskapet Tore Kurlbergs vänner" årsmöte i Skärhamns församlingshem (intill Skärhamns kyrka).

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Mona Nestorson och Margaretha Olofsson att berätta och visa bilder på temat "Tore Kurlbergs konst hemma hos några Tjörnbor".

Vi årsmötet kommer en oljemålning av Tore Kurlberg och skänkt av Märta Kurlberg att lottas ut. Tavlan finns avbildad i medlemsblad nr 5.

Ladda hem medlemsblad nr 5.070207


2007 års stipendiat utsedd

Styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 10 november att tilldela Nen Arnell, textilkonstnär från Tjörn, 2007 års Tore Kurlberg-stipendium. Stipendiet består av en månadslång vistelse (juni 2007) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet 50.000 kronor.

061125


Dags att utse 2007 års stipendiat

Den 10 november kommer styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond att sammanträda för att utse 2007 års stipendiat.

Är Du konstnär och intresserad av att erhålla stipendiet, är du välkommen att inkomma med en presentation av Ditt konstnärskap. Har du skickat in en presentation tidigare, men önskar komplettera med nytt material, är du också välkommen att skicka in detta. Se vidare under rubrik "Ansökningar".

Alla är för övrigt välkomna att tipsa styrelsen om lämpliga stipendiater. Om Du har ett sådant tips, skicka det till styrelsens sekreterare Birgitta Lundh-Gitse, Boxviksvägen 17, 474 96 NÖSUND eller per mail till birgitta.lundh-gitse@stenungsund.se.

060821


Årets stipendium

Söndagen den 7 maj överlämnades årets stipendium i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond på 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon,
Grez-sur-Loing, Frankrike till pristagaren Kristian Berlund, multikonstnär från Ödsmål.

Överlämnandet skedde vid en ceremoni i Wågermanska Konsthallen, Skärhamn. Vissångaren Axel Falk underhöll och minnesfondens ordförande, Pelle Stavfeldt, kåserade om resan i konsten.

060524


Årsmöte i Tore Kurlberg-sällskapet

Lördagen den 18 februari 2006 klockan 15.00 håller Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner årsmöte på Billströmska Folkhögskolan, Tjörn. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Eva Bertilsson-Styvén att visa delar av Billströmskas konstsamling. En Tore Kurlbergmålning kommer att utlottas bland medlemmarna.

060213


2006 års stipendiat utsedd

Styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den
25 oktober att tilldela Kristian Berglund, konstnär från Stenungsund, 2006 års
Tore Kurlberg-stipendium. Stipendiet består av en månadslång vistelse (juni 2006) i Grez-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

051031


Nytt ansökningsförfarande

Styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond har beslutat om ett nytt förfarande vid utseende av stipendiat. Se vidare Ansökningar.

050915


Ny Tore Kurlberg-utställning

Lördagen den 7 maj klockan 13.00 är det vernissage för en utställning på Wågermanska Konsthallen med verk av Tore Kurlberg (målningar) och två av hans konstnärskamrater från tiden på Valand: Bengt Lundin och Ulf Trotzig. Bengt Lundin ställer ut ett par av sina välkända båtar och Ulf Trotzig visar målningar och litografier.

Utställningen är öppen tisdag till söndag 13-17 fram till den 25 maj.

Välkommen!

050430


Samtal i konsten

Den 10 maj klockan 19.00 blir det "Samtal i konsten" på Wågermanska Konsthallen med Pelle Stavfeldt som samtalsledare.

Välkommen!

050430


Årsmöte i Tore Kurlberg-sällskapet

Lördagen den 5 mars klockan 14.00 håller "Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner" årsmöte i Sparbankens lokaler, Torget, Skärhamn. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Pelle Stavfeldt att kåsera om "Karl Nordström och Tore Kurlberg - två tjörnkonstnärer", en tavla av Tore Kurlberg att utlottas bland medlemmarna samt kaffe att serveras.

Välkommen!

050228


Karl Nordström-jubileum

2005 är det 150 år sedan Karl Nordström föddes i Hoga på Tjörn, vilket kommer att uppmärksammas på Tjörn och i grannkommunerna med en rad evenemang: utställningar, föredrag, vandringar i Karl Nordströms fotspår m.m.

Även andra konstnärer att uppmärksammas. Bl.a. blir det vernissage på Wågermanska Konsthallen för en utställning med verk av de tre vännerna från Valand: Tore Kurlberg, Bengt Lundin och Ulf Trotzig. Utställningen kommer att pågå i tre veckor. Målningar av Tore Kurlberg kommer även att visas på Galleri Koch, Fregatten, Stenungsund och i Frölunda Kulturhus (eventuellt).

041222


2005 års stipendiat utsedd

Styrelsen i Tore och Märta Kurlbergs minnesfond beslöt vid styrelsemöte den 16 november att tilldela Harry Andersson, målare från Orust, 2005 års Tore Kurlberg-stipendium. Stipendiet består av en månadslång vistelse (juni 2005) i Grèz-sur-Loing samt en penningsumma. Sammanlagt värde på stipendiet är 50 000 kronor.

Styrelsens motivering: "När man betraktar Harry Anderssons målningar är det som man blir vittne till deras egen tillblivelse: fläckar, penseldrag, rinningar, färgblandningar - det handlar om själva måleriet. Vi, Tore och Märta Kurlbergs minnesfond, hoppas att en vistelse i Grèz-sur-Loing skall ge ro och rum för fortsatt skapande."

Stipendieutdelningen kommer att ske den 13 maj 2005 i B&N-huset, Skärhamn.

041202


2005 års stipendium

Är Du yrkesverksam konstnär och bor i någon av kommunerna Orust, Tjörn, Uddevalla, Stenungsund eller Kungälv är det dags att lämna in ansökan om 2005 års stipendium till Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond.

Stipendiet består av en månadslång vistelse i Grez-sur-Loing juni 2005 samt en penningsumma. Sammanlagt värde 50.000:-.

Mer information och ansökningsblankett finner Du under rubrik "Ansökningar".

041007


Årets stipendium

Fredagen den 7 maj överlämnades årets stipendium i Tore och Märta Kurlbergs Minnesfond på 50 000 kronor inklusive en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike till pristagaren Mariann Gunnemark, keramiker från Tjörn.

Överlämnandet skedde vid en ceremoni i B&N-huset, Skärhamn. Vissångaren Axel Falk underhöll och minnesfondens sekreterare, Birgitta Lundh-Gitse kåserade om konstnärer hon mött i sitt arbete som kultursekreterare i Stenungsunds kommun.

040602


Ny målning att lottas ut bland Tore Kurlberg-sällskapet medlemmar 2004

I samband med årsmötet i Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner kunde Pelle Stavfeldt meddela att Märta Kurlberg skänkt ytterligare en målning, att lottas ut bland sällskapets medlemmar. Utlottningen kommer att ske vid nästa årsmöte i februari 2005, bland dem som varit medlemmar under 2004. Klicka på länken nedan så kan du se en bild av målningen.

Bild på tavla.

040306


Årsmöte i Tore Kurlberg-sällskapet

Lördagen den 28 februari 2004 hölls årsmöte i Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar höll sällskapets ordförande Claes- Göran Löfdahl ett intressant anförande om sina möten med två av Tore Kurlbergs konstnärskamrater från Valand, Ulf Trotzig och Bengt Lundin.

Vidare skedde utlottning av den tavla som Märta Kurlberg skänkte för detta ändamål i samband med Tore Kurlberg-utställningen i Skärhamn sommaren 2003. Vinnare blev Anders Pehrsson, Göteborg.

Till styrelse valdes:

Claes-Göran Löfdahl, Rönnäng Ordförande (2 år)
Margaretha Olofsson, Gläshed Vice ordförande (1 år)
Mona Nestorsson, Skärhamn Sekreterare (2 år)
Siv Erikson, Skärhamn Kassör (1 år)
Eva Bertilsson-Styvén, Rönnäng Ledamot (2 år)
Anne-Gretha Ericsson, Bleket Ledamot (1 år)
Karl-Erik Brorsson, Skärhamn Ledamot (1 år)

Till revisorer valdes:

Sven-Inge Karlsson, Kungälv
Lars Rutgersson, Skärhamn

Till valberedning valdes:

Per-Arne Kurlberg, Sävedalen (sammankallande)
Pelle Stavfeldt, Klädesholmen
Gösta Johansson, Skärhamn


Ladda hem Verksamhetsberättelse 2003

Ladda hem Verksamhetsplan 2004

040306


Tore Kurlberg-sällskapets medlemsblad nr 1

Sällskapet Tore Kurlbergs vänner har utkommit med sitt första medlemsblad med intressant läsning om sällskapets verksamhet.

Medlemsblad nr 1

040206


Årsmöte i Tore Kurlberg-sällskapet

Lördagen den 28 februari klockan 15.00 är det dags för årsmöte i "Sällskapet Tore Kurlbergs vänner". Programmet innefattar förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar ett kåseri om Tore Kurlberg och hans konstnärsvänner av Claes-Göran Löfdahl samt utlottning av en Tore Kurlberg-målning bland medlemmarna.

Välkommen!

040205


2004 års stipendiat utsedd

Mariann Gunnemark, keramiker från Tjörn, har tilldelats 2004 års stipendium ur Tore och Märta Kurlbergs minnesfond. Stipendiet består av en månadslång vistelse i Hotel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike samt en penningsumma. Sammanlagt belopp 50.000:- inklusive vistelsen i Grez-sur-Loing.

031130


Tore Kurlbergutställningen stor succé

Tore Kurlberg-utställningen i Skärhamn blev en stor succé med trehundra besökare vernissagekvällen och totalt ca 1200 besökare under de tre veckor utställningen var öppen. Flera verk såldes och intäkterna från från dessa kommer att användas för fortsatt spridning av information om Tore Kurlberg och hans konst.

Bild från utställningen

030915


Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt

Tore Kurlberg efterlämnade mer än sexhundra målningar. Trehundra av dessa har Märta Kurlberg donerat till en nybildad stiftelse: Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt. Stiftelsens ändamål är att göra Tore Kurlberg och hans konst känd genom utställningar, uthyrning, försäljning, donationer m.m.

030519Fler donationer

Förutom de målningar som Märta Kurlberg har donerat till stiftelsen Tore Kurlbergs Efterlämnade Konstskatt har hon också donerat ett antal målningar till ett antal offentliga organisationer:

Tjörns Kommun
5 st
Tjörns Grundskolor
12 st
Tjörns Ålderdomshem
5 st
Tjörns Församlingshem
6 st
Billströmska Folkhögskolan
1 st
Vårdcentralen Kållekärr
1 st
Tjörns Sparbank
1 st
Nordea Skärhamn
1 st
Stiftelsen Grez-sur-Loing
1 st


030519


Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner

Vid ett möte i Skärhamns Församlingshem söndagen den 9 februari 2003 bildades Vänföreningen Tore Kurlbergs Vänner av ett antal konstintresserade personer med syfte att bevara minnet efter konstnären Tore Kurlberg och att göra hans konst känd.

Se även rubrik "Vänföreningen"

030519