Tore Kurlberg
Tore Kurlberg föddes den 12 maj 1916. Han var redan som liten intresserad av färg och form. Ett av hans tidigare minnen var en hästdragen kärra, som passerade förbi hemmet varje dag. Den hade en speciell röd färg som fascinerade honom.

Eftersom Tores intresse för färg och form bestod, sattes han i lära hos målaremästare Gustav Ström i Skärhamn. Med honom fick han vara med om intressanta målningsarbeten, bl.a. restaureringen av Svenneby kyrka och målning av fyren Pater Noster.

Tore hade emellertid bestämt sig för att bli konstnär. Efter en tid på Billströmska folkhögskolan på Tjörn, började han på Slöjdföreningens skola i Göteborg med Nils Wedel och Albert Eldh som lärare. Efter fyra år på Slöjdföreningen (1938-42) blev han sedan antagen på
Valand, där han bland annat studerade för Nils Nilsson och Endre Nemes (1942-47).

Efter tiden på
Valand gjorde Tore flera resor till Sydeuropa tillsammans med några konstnärskamrater. Under en av dessa resor studerade han vid Academie Julien i Paris. En annan resa, som gjorde starkt intryck på honom, gick till Syditalien och Nordafrika.

I Tores konstnärsvänkrets under denna tid, ingick bland annat Arne Andersson (ARA), Arne Malmborg, Olle Skagerfors, Maj Arnell, Sune Alehammar, Karl-Erik Hammarén, Ulf Trotzig, Olle Langert och Per Falk.

1951 gifte sig Tore med Märta, lantbrukardotter från Halland, som kommit till Tjörn 1947 som skolkökslärarinna. 1952 flyttade de in i Tores föräldrahem i Skärhamn och där kom de att stanna.

Tore hade sin första separatutställning på God Konst i Göteborg i slutet av fyrtiotalet. Under slutet av 1960-talet fick han idén till ett av de viktigaste inslagen i Tjörns konstliv, nämligen Tjörnmålarnas varje sommar återkommande utställning. Dessa utställningar pågick från 1970 till 1996.

Tore hade sin atelje på andra våningen i bostaden. Därifrån hade han en hänförande utsikt åt väster med hustak, båtar, holmar, skär, himmel och hav. Det han såg från sitt ateljefönster gav honom inspiration till en lång rad målningar.

Tore arbetade mycket disciplinerat.
Till och med hans sista dag hemma, målade han till fram till på eftermiddagen.

Tore Kurlberg avled den 3 maj 1998, 82 år gammal.

"Skolad på Valand på 1940-talet ingick Tore Kurlberg i en tradition av naturlyriska målare. Närheten till havet och framför allt utsikten från ateljén i Skärhamn var hans universum, som han i slutet av sitt konstnärsliv reducerade till färgfläckar och streck i lågmält raffinerade kompositioner."
_________________________Håkan Wettre