Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner
Sällskapet Tore Kurlbergs Vänner bildades 2003 av ett antal konstintresserade personer med syfte att bevara minnet efter konstnären Tore Kurlberg och att göra hans konst känd.

Följande personer ingår i föreningens styrelse 2016.

Ulrika Wallin, Stockevik Ordförande
Margaretha Olofsson, Gläshed Vice ordförande
Göran Stavfeldt, Göteborg Sekreterare
Agneta Björkman, Skärhamn Kassör
Henrik Kurlberg, Sjövik Ledamot
Monica Pettersson, Skärhamn Ledamot
Sven-Inge Karlsson, Kungälv Revisor
Lars Rutgersson, Skärhamn Revisorsuppleant
Pelle Stavfeldt, Klädesholmen Ledamot i valberedningen
Gösta Johansson, Skärhamn Ledamot i valberedningen
Britta-Maria Kvarnefors, Sävedalen Ledamot i valberedningen

Medlemskap i föreningen kan erhållas av alla som är intresserade, såväl fysiska som juridiska personer.

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Anmälan om medlemskap kan göras genom inbetalning av medlemsavgiften till Bankgiro nr 5153-3537,  till Swish nr 123 395 52 34 (OBS! Glöm inte att ange namn och adress), per brev till Ulrika Wallin, Stockevik kärret 9, 471 95 SKÄRHAMN eller per telefon 070-607 25 94.


Ladda hem en anmälningsblankett

Ladda hem föreningens stadgarÅrsmötesprotokoll 2014


För att läsa ovanstående dokument krävs programmet Adobe Acrobat Reader. Det finns att ladda hem gratis. Klicka på ikonen.